pondělí 17. ledna 2011

sobota 15. ledna 2011

Proč jsou důležité výpočty

Možná se sami sebe velmi často ptáte, k čemu vám bude ten či onen chemický výpočet, když stejně jdete studovat například nějaký humanitní obor.
Mezi humanitní obory patří například čeština, základy společenských věd (občanská výchova) a dějepis. Pro ty zdánlivě žádnou chemii, fyziku ani matematiku nikdy potřebovat nikdo nebude. Je v tom sice velký kus pravdy, nicméně nesmíme zapomínat na to, že se každý žák musí všestranně rozvíjet, a to by bez výpočtů (byť jen chemických) nešlo.

čtvrtek 6. ledna 2011

Zajímavý odkaz na zajímavou stránku

Látkové množství a molární koncentrace patří k chemickým výpočtům, ke kterým mají žáci středních a nižších ročníků základních škol často vysloveně odpor. Přitom to je zbytečné, protože je velmi snadné se tyto výpočty naučit například online. Na internetu je mnoho možností, jak se zábavnou formou naučit základní i složitější příklady z různých oborů, jako je třeba chemie, fyzika, matematika... Chemické výpočty byly dost opomíjeny a stránky jim věnované byly nekvalitní, a proto buďme rádi, že existují nové, lepší. chemicke-vypocty.cz

Hmotnostní zlomek versus látkové množství

Hmotnostní zlomek patří jistě k nejjednodušším výpočtům, stejně tak jako látkové množství. Pro výpočet látkového množství vám totiž také docela stačí jeden vzorec: n = m / M. m znamená hmotnost látky, a velké M je molární hmotnost, která má číselně stejnou hodnotu jako molární relativní hmotnost. K jejímu výpočtu nám pomůže buď periodická soustava prvků nebo matematicko-fyzikální a chemické tabulky. Její hodnota je rovna součtu všech atomových relativních hmotností prvků v dané sloučenině.

Hmotnostní zlomek není žádná nuda

Naučit se hmotnostní zlomek skutečně není těžké. Stačí jen trpělivost, která, jak praví známé přísloví, přináší růže. Ale nejen trpělivost, je také důležité se učit, a to efektivně. Efektivita učení hmotnostního zlomku se dá zvýšit například tím, že se učíte na internetu. Učení na internetu je zábavnější a můžete při něm zažít mnoho legrace. Zkuste si někdy procvičovat hmotnostní zlomek online. Uvidíte, že to je legrace.